Accueil
Année scolaire 2018-2019

Bienvenue sur le site d'inscription en ligne aux transports scolaires.

Pour la rentrée 2018, la Communauté Pays Basque et son Syndicat des Mobilités deviennent les organisateurs des transports scolaires pour tout le Pays Basque. Ce service sera assuré dans la continuité et avec la même exigence de qualité. Les inscriptions seront ouvertes dès le 4 juin 2018.

2018ko eskola sartzerako, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere Mugikortasunen Sindikatuak hartuko dute bere gain Ipar Euskal Herriko eskola garraio guztien antolakuntza. Zerbitzua lehen zen zerbitzuari jarraipena emanik eginen da eta lehengoaren kalitate berdina atxikiz. Izena emateko aldia 2018ko juinren 4an irekiko da.